Provozní řád penzionu " Podlesí "  Horní Polubný


Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu      penzionu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení musela být přijata proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům. Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu !  

 • Penzion mùže ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Host předloží provozovateli penzionu při příchodu platný doklad totožnosti.

 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit na provozovateli.

 • Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

 • Host nesmí bez souhlasu vedení penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v penzionu tak v přilehlém okolí.

 • Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých na pokoji a ostatních společenských prostorách.

 • V pokoji mùže host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem recepce.

 • V době od 22 hod do 7 hod je host povinen dodržovat noční klid.

 • Rezervace platí do 18 hod, není-li objednávkou sjednáno jinak.

 • Host je povinen při ukončení ubytování opustit pokoj do 11.00 hod. Při přesažení této doby mu bude účtován další započatý den.

 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, mùže mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 • Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji , uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře.

 • Vždy zamykat vchodové dveře do lyžárny.

 • Host má právo využívat služby, které jsou v nabídce jako služby navíc, tj. bazén, stolní tenis, hřiště., wifi..  

 • Snídaně se vydávají 8.30 – 9.00, večeře v 18.00 ( v letní sezóně v 19.00)

 • Provozní doba restaurace : 17.00 - 22.00 hod

 • V prostorách penzionu je přísný zákaz kouření včetně restaurace.

 • Na pokojích je přísný zákaz používání vařičů, rychlovarných konvic apod.

 • Při nedodržení provozního řádu je obsluha oprávněna zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

 • Domácí obuv, ručníky neposkytujeme